We denken er liever niet over na, maar wat als er iemand in onze naaste omgeving is overleden?
Bij het laatste beeld van een overledene kan de haardracht mede bepalend bij de laatste herinnering. Iemand kan keurig gekleed en eventueel ook mooi opgemaakt opgebaard zijn maar als de haardracht sterk afwijkt van hoe de nabestaanden het gewend waren tijdens het leven, kan dat een storende factor zijn.

Dit is vaak voor de nabestaanden moeilijk om aan een kapster te vragen of die het haar in model zouden willen brengen zodat er afscheid genomen kan worden van de persoon zoals hij/zij was. Van bijkleuren van de uitgroei tot aan in model brengen met rollers, er is heel veel mogelijk voor een zorgvuldige uitgevoerde laatste verzorging.

Zelf vind ik dit een belangrijk onderdeel van wat je de persoon nog mee kan geven. Ik heb hier dan ook de speciale cursus postmortale haarverzorging voor gevolgd omdat het verzorgen en kappen van het haar bij overledenen specifieke vaardigheden vraagt.

Voor vragen en/of overleg kunt u telefonisch contact opnemen via 0652551464